Въпроси и отговори за хранителна терапия

Какво е хранителна терапия?

Това е система от стратегии за преодоляване на неправлно хранително поведение на детето, подрастващия или възрастния. Това не е диета, нито готварска книга. Програмата се изработва индивидуално за всеки отделен клиент. Хранителната терапия включва в целия комплекс от стратегии:

  • орално-моторна или орофациална терапия,
  • сензорно интегративна терапия,
  • поведенческа терапия за клиента,
  • формиране на подкрепящо поведение в цялото семейство.

За кого е предназначена хранителната терапия?

  • за пациенти с неправилни механизми на хранене – напр. поставяне на назогастрални сонди, рефлукс, цепнатина на устаната и небцето, неврологични и генерализирани заболявания.
  • за клиенти с неправилно формирано поведение по време на хранене – напр. хранене пред телевизор, прекалено дълго хранене с пасирана храна, липса на хранителен режим и съвместно хранене в семейството.
  • за клиенти, които отказват да приемат нови храни или да дъвчат.
  • за клиенти с анорексия и булимия в екип с лекуващия психиатър.
  • за пациенти след инсулт, с Алцхаймер, Паркинсон, със структурни нарушения на устната кухина, в следствие на туморни или други образувания.
  • за клиенти с липса на интерес към храната.

Кой и къде може да провежда хранителна терапия?

Провеждането на хрантелна терапия изисква сериозни познания в областта на медицината – анатомия, физеология, стоматология и ортодонтия, УНГ, неврология, гастроентерология, ендокринология, алергология. Хранителните терапевти не са лекари, въпреки цялата си медицинска подготовка, и затова нямат право да изписват медикаменти или хранителни добавки. Те могат само да изготвят програми и стратегии за хранене, като се съобразяват с медицинското състояние на клиента. Хранителните терапевти трябва да насочат при необходимост клиента към съответния медицински специалист за консултация.

Хранителната терапия се провежда в специализирани кабинети, от обучени в продължение на години Хранителните терапевти.

Хранителните терапевти не са само нутриционисти, но имат познание за храните.

Хранителните терапевти е България можете да намерите на страницата Логопеди-хранителни терапевти във Фейсбук:

Колко често се провежда хранителната терапия?

Колкото често се налага. Хранителната стратегия е индивидуална за всеки клиент. Успехът за нейното прилагане, зависи от степента на кооперативност на клиента и неговото семейство

Има ли противопоказания за прилагане на хранителна терапия?

Противопоказания няма, но може да има неуспехи. Успехът зависи от медицинското състояние на пациента и неговата увереност, от кооперативността на семейството и от степента на прилагане на стратегията в домашни условия.

Ще се храни ли човекът с всичко след проведената хранителна терапия?

Храненето е удоволствие. Не се само задоволяване на жизненоважна нужда. Когато храненето е нарушено по някаква причина, се нарушава и удовлетвореността от приемане на храната. Не е задължително след проведената терапия човекът да се храни с всичко. Но е задължително да се е научил да опитва храната, за да може сам да развие усета за вкус и допустимост на прием към храната. Задължително е да познавата и социалните норми на хранене, защото храненето само по себе си е вид общуване.

Дали човекът ще се храни с всичко – това решава сам той, след като се е научил да приема необходимия дневен калориен баланс, необходим за неговото функциониране. Важно е да се храни разнообразно и да бъде склонен да приеме различни хранителни предизвикателства.